Safe Tree Logo
mobilemenuMENU

O FIRMIE SAFE TREE

Działalność współtwórców Safe Tree w zakresie ochrony osób i mienia sięga początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wraz z przemianami gospodarczymi na naszym rynku pojawiło się zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Doświadczenia kilkunastu lat to praca w działach operacyjnych, marketingu oraz w zarządach spółek sektora usług ochrony.

Tworzenie i kierowanie organizacją oraz projektami związanymi z bezpieczeństwem dostarczyły doświadczeń, które dziś można przekuć na wspólny sukces naszej firmy i naszych klientów.

Rozpoznanie potrzeb i realnych możliwości rynku, określenie zakresu przedsięwzięcia tak w przedmiocie działalności jak i rozmiarze, ustalenie celów i możliwości realizacji tych, które składają się na główną część wyniku, klarowny podział ról, odpowiedzialności i nade wszystko Klient jako cel, a nie środek do jego osiągnięcia, to podstawy, na których budujemy naszą jakość.

NASZE UPRAWNIENIA I ATUTY

  • Posiadamy koncesje na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez MSWiA, a także licencje uprawniające do zarządzania tego typu formacją.
  • Członkowie Zarządu, Nadzór i Serwis posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do pracy w obszarze informacji niejawnych.
  • Dysponujemy certyfikatami producentów i dystrybutorów zabezpieczeń technicznych.
  • Działalność Spółki ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

SAFE TREE Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Dworcowa 18 lok. LU3
05-500 Piaseczno
tel: +48 698 698 701
e-mail: biuro@safetree.com.pl

BIURO HANDLOWE:
ul. Dworcowa 20 lok.7
05-500 Piaseczno
tel: +48 608 636 959

Safe Tree Spółka z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000278305, działająca na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Nr koncesji L-0163/08,
NIP 7010063514,
REGON 140945427,
wys. kapitału zakładow. 50 000 zł