Safe Tree Logo
mobilemenuMENU

Analizy bezpieczeństwa

Skuteczna ochrona przedsiębiorstwa wymaga aktywnego działania. Działania, które determinuje zrównoważony plan czyniący zjawisko ochrony funkcjonalnym z punktu widzenia biznesu, któremu ją dedykujemy.
Plan sprawiający, iż nakładające się procesy wchodzą bezkolizyjnie w interakcje i nie blokują podstawowego celu przedsiębiorstwa Klienta - zarabiania pieniędzy.

Często spotykamy się z sytuacją przejęcia realizacji usługi przez innego wykonawcę z całkowitym zachowaniem dotychczasowych zasad jej świadczenia, co gorsze tkwienia w tym przez kolejne kilka lat, bądź do zdarzenia, które w brutalny sposób obnaży ułomność systemu. Nie oznacza to oczywiście, że wszystko co zastajemy jest złe, oznacza to, że musimy mieć pewność, iż jest w danych okolicznościach najlepsze na co możemy sobie pozwolić, z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Z powyższego wyłania się wniosek, iż wiedza na temat zachodzących procesów, w szczególności ta najbardziej aktualna, to coś, co stoi u podstaw projektowania systemów ochrony. Wiedza, którą możemy zdobyć jedynie dotykając materii, ze świadomością jej ciągłej dezaktualizacji wynikającej ze zmian akcji biznesowych naszego Klienta. Wiedza, którą potrzebujemy, którą Ty potrzebujesz, by skutecznie zarządzać bezpieczeństwem.

SAFE TREE Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Dworcowa 18 lok. LU3
05-500 Piaseczno
tel : 48 698 698 701
e-mail: biuro@safetree.com.pl

BIURO HANDLOWE:
ul. Dworcowa 20 lok.7
05-500 Piaseczno
tel: +48 608 636 959

Safe Tree Spółka z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000278305, działająca na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Nr koncesji L-0163/08,
NIP 7010063514,
REGON 140945427,
wys. kapitału zakładow. 50 000 zł