Safe Tree Logo
mobilemenuMENU

MONITORING

Istotnym uzupełnieniem ochrony fizycznej w zabezpieczeniu mienia jest tzw. system monitoringu,oparty na profesjonalnych systemach alarmowych.

W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji monitorowania.
Informacje te są automatycznie rejestrowane i przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło naruszenie dozorowanych stref. Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu i podjęcie stosownej interwencji. Operator stacji monitorowania może natychmiast przekazać odebrane informacje odpowiednim służbom, takim jak: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe w celu zainicjowania akcji ratowniczej.
Zgodnie z zasadą, iż nie warto wyważać otwartych drzwi, w tej dziedzinie nasza firma współpracuje z kilkoma sprawdzonymi na rynku dostawcami usługi monitoringu a zasady tej współpracy gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo i fachowy nadzór nad jakością ich obsługi.

SAFE TREE Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Dworcowa 18 lok. LU3
05-500 Piaseczno
tel: +48 698 698 701
e-mail: biuro@safetree.com.pl

BIURO HANDLOWE:
ul. Dworcowa 20 lok.7
05-500 Piaseczno
tel: +48 608 636 959

Safe Tree Spółka z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000278305, działająca na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Nr koncesji L-0163/08,
NIP 7010063514,
REGON 140945427,
wys. kapitału zakładow. 50 000 zł