Safe Tree Logo
mobilemenuMENU

Zabezpieczenia techniczne

Zabezpieczenia techniczne są nieodzownym uzupełnieniem niemal każdego systemu ochrony

Nadużywanie tego sformowania niestety umieściło jego treść w kategorii tanich sloganów reklamowych co raczej krzywdzi ten rodzaj zabezpieczeń. Oczywiście opowieści, że systemy alarmowe są niemal bezawaryjne i wykluczają błąd ludzki, w pełni zastępują człowieka, są niezawodne w każdych okolicznościach to oczywiście drugi biegun prawdy przypuszczalnie kreowanej przez licznych na rynku Instalatorów.
A prawda, prawda jak zwykle leży po środku.
Dobrze zaprojektowany i wykonany system uwzględniający tryb życia obiektu, czyli system funkcjonalny jest przydatny, a szczególnie tam, gdzie nakłady na ochronę fizyczną ze względu na swój rozmiar są niedopuszczalne lub niepotrzebne oraz tam gdzie stanowią narzędzie dla pracownika ochrony w zakresie przewidywalnych stałych zjawisk wymagających kontroli co też pomaga optymalizować koszty. Słabe systemy alarmowe zwykle przynoszą więcej szkód niż pożytku więc warto się zastanowić zanim wydamy kilkaset złotych na coś, co w niedalekiej przyszłości stanie się nieużywanym tandetnym gadżetem.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu wykonujemy stosując urządzenia renomowanych firm tj. DSC , SATEL, GALAXY. Urządzenia te posiadają atesty i homologację dopuszczające je do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia. Wykonujemy instalacje CCTV, kontrole dostępu oraz inne systemy wsparcia ochrony. Montaż systemów powierzamy najlepszym specjalistom, którzy swą pracę wykonują profesjonalne z bezwzględnym zachowaniem bezpieczeństwa informacji. Wykonane przez nas systemy alarmowe objęte są 12-miesięczną gwarancją i serwisem gwarancyjnym , a na podstawie odrębnej umowy również serwisem pogwarancyjnym .

SAFE TREE Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Dworcowa 18 lok. LU3
05-500 Piaseczno
tel: +48 698 698 701
e-mail: biuro@safetree.com.pl

BIURO HANDLOWE:
ul. Dworcowa 20 lok.7
05-500 Piaseczno
tel: +48 608 636 959

Safe Tree Spółka z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000278305, działająca na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Nr koncesji L-0163/08,
NIP 7010063514,
REGON 140945427,
wys. kapitału zakładow. 50 000 zł