Safe Tree Logo
mobilemenuMENU

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna jest podstawową formą ochrony, a zarazem główną usługą w naszej ofercie.

Najważniejszym ogniwem ochrony fizycznej jest oczywiście człowiek, jego wiedza, doświadczenie, cechy indywidualne jak zaangażowanie i odpowiedzialność oraz udostępniony sprzęt i sprawdzone procedury. Powyższe sprawia, że człowiek jest największym kapitałem w tym biznesie i jemu poświęcamy najwięcej uwagi. W odróżnieniu od firm, które swoją ofertę opierają wyłącznie na absurdalnie niskiej cenie oraz firm o „dużej masie” gdzie bezwładność niemal wyklucza możliwość indywidualnego traktowania pracowników liniowych, my możemy sobie pozwolić na pracę organiczną, która procentuje w przyszłości.

Zarządzanie poszczególnymi projektami odbywa się bezpośrednio przez organy Spółki oraz Asystentów-Pełnomocników, którzy kontrolują jakość pracy oraz stanu zabezpieczeń obiektu . Wszelkie nieprawidłowości są natychmiast usuwane poprzez wydanie bezpośrednich dyspozycji .Stały, niczym nie ograniczony kontakt z naszymi Partnerami umożliwia natychmiastowe wdrażanie zaleceń beneficjenta usługi, natychmiastowe rozwiązywanie problemów Pracowników ochrony oraz zdobywanie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń. Działania ochrony fizycznej są wspierane środkami technicznymi oraz zewnętrznymi załogami zgodnie z obowiązującym na rynku standardem.

SAFE TREE Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Dworcowa 18 lok. LU3
05-500 Piaseczno
tel: +48 698 698 701
e-mail: biuro@safetree.com.pl

BIURO HANDLOWE:
ul. Dworcowa 20 lok.7
05-500 Piaseczno
tel: +48 608 636 959

Safe Tree Spółka z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000278305, działająca na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Nr koncesji L-0163/08,
NIP 7010063514,
REGON 140945427,
wys. kapitału zakładow. 50 000 zł