Safe Tree Logo
mobilemenuMENU

Optymalizacja kosztów ochrony

Poszukując oszczędności, często podejmujemy decyzje na pozór oczywiste w skutkach, prowadzące do zmniejszenia kosztów w różnych obszarach naszego biznesu. Ochrona mienia również jest taką przestrzenią.

Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy nie najlepiej znamy zakres oddziaływania ochrony na nasz biznes, brakuje informacji pomagających nam określić, ile i w której z jej części możemy zaoszczędzić bez zbędnego zwiększenia ryzyka.
Bywa też, że nasze poglądy lub poglądy dostawców tej usługi pod wpływem czasu są zbyt usztywnione, aby wnieść coś nowego. Często spotykamy problem rozstroju procedur i utrzymywanych zasobów w stosunku do procesów zachodzących w obiekcie.
Zdarzają się przypadki dublowania środków, luk proceduralnych oraz działań, których cel pierwotny dawno już nie istnieje, a wiele nowych procesów biznesowych nie znajduje zainteresowania w systemie ochrony.

Jeśli więc nie zamierzają Państwo poświęcać czasu na własne analizy i obmyślanie nowych tańszych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa swojego biznesu, a obecna „ochrona” nie jest tym zainteresowana, z przyjemnością przyjmiemy zlecenie przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa według indywidualnie ustalonego zakresu i przygotujemy stosowny raport, który wskaże mocne i słabe strony systemu. Wskaże kierunki optymalizacji kosztów i pozwoli na świadome nimi zarządzanie.

Wstępna analiza bezpieczeństwa jest usługą bezpłatną. Dla zleceń obejmujących kompleksową usługę zawierającą uzgodnienie nowych procedur bezpieczeństwa wdrożenie oraz realizacje ochrony według nowego standardu wszystkie prace związane z analizą bezpieczeństwa oraz przygotowaniem raportu są bezpłatne. W pozostałych przypadkach indywidualnie wycenimy naszą usługę.

Gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo udostępnionych informacji potwierdzone umową o zachowaniu poufności. Jako koncesjonowany podmiot do działań związanych z analizą bezpieczeństwa, dedykujemy osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i poświadczenia bezpieczeństwa.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Aby świadomie zarządzać bezpieczeństwem i jego kosztami warto oprzeć się na czymś więcej niż tylko pozorach.

SAFE TREE Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Dworcowa 18 lok. LU3
05-500 Piaseczno
tel: +48 698 698 701
e-mail: biuro@safetree.com.pl

BIURO HANDLOWE:
ul. Dworcowa 20 lok.7
05-500 Piaseczno
tel: +48 608 636 959

Safe Tree Spółka z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000278305, działająca na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Nr koncesji L-0163/08,
NIP 7010063514,
REGON 140945427,
wys. kapitału zakładow. 50 000 zł